ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը  իրականացնում է մթնոլորտային օդի, մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, մթնոլորտային տեղումների, հողերի, հատակային նստվածքների որակի մոնիթորինգ և գնահատում:

 


Հրաման N212-Ն 09.06.2021թ. Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտակետերի ցանկը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 21-ի N 121-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 


ՀՀ գետերի, լճերի և  ջրամբարների, Սևանա լճի  վերաբերյալ քանակական տվյալներ (Հիդրոօդերևութաբանական ամենօրյա տեղեկագրեր)

1-ին եռամսյակ, 2024թ.  

4-րդ եռամսյակ, 2023թ.
3-րդ եռամսյակ, 2023թ.
2-րդ եռամսյակ, 2023թ.
1-ին եռամսյակ, 2023թ.  

Տարեկան տեղեկագիր, 2022թ.
4-րդ եռամսյակ, 2022թ.
3-րդ եռամսյակ, 2022թ.
2-րդ եռամսյակ, 2022թ.
1-ին եռամսյակ, 2022թ.
  

Տարեկան տեղեկագիր, 2021թ.
4-րդ եռամսյակ, 2021թ.
3-րդ եռամսյակ, 2021թ.
2-րդ եռամսյակ, 2021թ.
1-ին եռամսյակ, 2021թ.

Տարեկան տեղեկագիր, 2020թ.
4-րդ եռամսյակ, 2020թ.
3-րդ եռամսյակ, 2020թ.
2-րդ եռամսյակ, 2020թ.
1-ին եռամսյակ, 2020թ. 

 


Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տվյալներ հասնելի են  www.meteomonitoring.am կայքում: