ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ծառայողական քննություն

Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 18-ի «Անշարժ աղբյուրներից վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի համակարգչային ծրագրերը սահմանելու մասին» N 64-Լ հրամանի 2-րդ կետով սահմանված ժամկետի դեպքով)
Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (2020թ. փետրվարի 18-ին N Ե229/20 գրությունով բարձրացված հարցերը ուսումնասիրելու դեպքով)
Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Քրիստինե Խաչատրյան)
Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Նախարար Է.Գրիգորյանի մոտ 2020 թվականի փետրվարի 24-ին կայացած գործակարգավարական խորհրդակցության N 2 արձանագրության 1.2 կետի դեպքով)
Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (քաղաքացի Գ.Ղազինյանի 2020 թվականի փետրվարի 12-ի դիմումին սահմանված ժամկետում ընթացք չտալու դեպքով)
Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին («Ինֆորմացիոն կոմիտե» տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության կողմից հարցմամբ պահանջվող տեղեկությունը չտրամադրելու դեպքով)
Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Ա. Ավալյանի 2020 թվականի հունիսի 8-ի № Ն/04.2/3502 հանձնարարականը չկատարելու դեպքով)
Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Է.Փիրումյանի կողմից 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ներկայացված զեկուցագրի հիման վրա ներկայացված փաստերի դեպքով)