ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՈԱԿ-ների տնօրենների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներ

13.11.2023
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ ՇՄՆ «Արփի լիճ» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
16.10.2023
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ ՇՄՆ «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
26.09.2023
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ ՇՄՆ «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար