ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օրենքներ

Օրենսդրություն 2024 թվական

 1. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,  «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների

   

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՂ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ Ց Ա Ն Կ

 1. «Էկոպարեկային ծառայության մասին» 2023 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀՕ-364-Ն օրենք
 2. «Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 2023 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀՕ-365-Ն օրենք
 3. «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2023 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀՕ-366-Ն օրենք
 4. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2023 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀՕ-366-Ն օրենք
 5. «Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 2023 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀՕ-366-Ն օրենք
 6. «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2023 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀՕ-366-Ն օրենք
 7. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 2023 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀՕ-377-Ն օրենք
 8. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 2023 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀՕ-379-Ն օրենք
 9. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 2023 թվականի նոյեմբերի 22-ի ՀՕ-369-Ն օրենք
 10. «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 2023 թվականի հուլիսի 12-ի ՀՕ-254-Ն օրենք
 11. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2023 թվականի մայիսի 3-ի ՀՕ-150-Ն օրենք
 12. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2023 թվականի մայիսի 3-ի ՀՕ-152-Ն օրենք
 13. «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2023 թվականի մայիսի 3-ի ՀՕ-151-Ն օրենք
 14. «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ»   օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 2023 թվականի մայիսի 3-ի ՀՕ-153-Ն օրենք
 15. «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2023 թվականի մայիսի 3-ի ՀՕ-154-Ն օրենք
 16. «ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2023 թվականի մարտի 22-ի ՀՕ-111-Ն օրենք
 17. «ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ին, ՀՕ-159-Ն
 18. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, ՀՕ-211-Ն
 19. «ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2005 թվականի մայիսի 3-ին, ՀՕ-96-Ն
 20. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2005 թվականի ապրիլի 4-ին, ՀՕ- 82-Ն
 21. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2005 թվականի մայիսի 3-ին, ՀՕ-88-Ն
 22. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին, ՀՕ-232-Ն
 23. «ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 2023 թվականի մարտի 22-ի ՀՕ-112-Ն օրենք  
 24. «ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին, ՀՕ-218-Ն
 25. «ՈՐՍԻ ԵՎ ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2007 թվականի ապրիլի 9-ին, ՀՕ- 176-Ն
 26. «ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՄՈՆՐԵԱԼԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻԳԱԼԻԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ,  ընդունվել է 2019 թվականի մարտի 27-ին, ՀՕ-15-Ն
 27. «ՍՆԴԻԿԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔ,  ընդունվել է 2022 թվականի մարտի 23-ին, ՀՕ-84-Ն ուժի մեջ է 22․04․2022թ․
 28. «ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ» «Բուսական աշխարհի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2023 թվականի մարտի 22-ի ՀՕ-110-Ն օրենք
 29. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՆԱՉ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԻՋև» ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ՎԱՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ,  ընդունվել է 2021 թվականի հունվարի 20-ին, ՀՕ-11-Ն
 30. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, ՀՕ-245-Ն
 31. «ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ,  ընդունվել է 2003 թվականի սեպտեմբերի 23-ին,  ՀՕ-11-Ն
 32. «ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2001 թվականի մայիսի 15-ին, ՀՕ-190
 33. «ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎՈՂ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2001 թվականի մայիսի 15-ին, ՀՕ-188
 34. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2001 թվականի մայիսի 2-ին,  ՀՕ-185
 35. «ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2001 թվականի նոյեմբերի 20-ին, ՀՕ-264
 36. «ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 1994 թվականի հոկտեմբերի 11-ին, ՀՕ-121
01.01.2021թ.-29.12.2021թ.


1.    «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կանաչ Կլիմայական հիմնադրամի միջև» հիմնական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 2021 թվականի հունվարի 20-ի ՀՕ-11-Ն օրենք

2.    «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 2021 թվականի մայիսի 26-ի ՀՕ-219-Ն օրենք
3.   «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ՀՕ-392-Ն օրենք
4.   «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ՀՕ-370-Ն օրենք

01.01.2020թ.-29.12.2020թ.

1.    "Աֆրիկյան-Եվրասիական միգրացվող ջրային թռչունների պահպանության մասին" համաձայնագիրը վավերացնելու մասին" 24.01.2020թ․ ՀՕ-80-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 12)
2.    «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-110-Ն օրենք 2020թ. (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
3.    «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-111-Ն օրենք  (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
4.    «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-112-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
5.    «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-113-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
6.    «Սևանա լճի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-114-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
7.    «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-115-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
8.    «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-116-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
9.    «Թափոնների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-117-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
10.    «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-118-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
11.    «Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-119-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
12.    «Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-120-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
13.    «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-121-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
14.    «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-122-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
15.    «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-123-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
16.    «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-124-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
17.    «Բուսասանիտարիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-125-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
18.    «Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-126-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական  տեղեկագիր N 26)
19.    «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-127-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
20.    «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ և չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2020 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-128-Ն օրենք (2020թ.պաշտոնական տեղեկագիր N 26) 
21.    Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին" օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին" 04.03.2020թ. ՀՕ-148-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր   N 30)  
22.    «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» 04.03.2020թ․ ՀՕ-149-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր   N 30) 
23.    «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 2020 թվականի ապրիլի 17-ի ՀՕ-224-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր   N 47) 
24.    «Առեւտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 2020 թվականի ապրիլի 17-ի ՀՕ-226-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր   N 47) 
25.    «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»  2020 թվականի ապրիլի 17-ի ՀՕ-230-Ն օրենք (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր   N 47) 

01.01.2019թ. - 02.12.2019թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ օրենքների Ց Ա Ն Կ.
 1. «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության Կիգալիի փոփոխությունը վավերացնելու մասին» 27.03.2019թ. ՀՕ-15-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 25)

 2. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»  07.06.2019թ. ՀՕ-63-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 39)

 3. "Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փափախություններ կատարելու մասին" 19.06.2019թ. ՀՕ-81-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 45)

 4. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28.06.2019թ. ՀՕ-98-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 46)

 5. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  10.07.2019թ.ՀՕ-120-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 48)

 6. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  10.07.2019թ ՀՕ-121-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 48)

 7. «Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  10.07.2019թ. ՀՕ-122-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 48)

 8. «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին»  10.07.2019թ. ՀՕ-123-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 48)

 9. "Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին" 13.11.2019թ․ N 209-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 84)

 10. "Վարչական իրավախախատումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին" 13.11.2019թ․ N 210-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 84)

 11. "Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին"13.11.2019թ․ N 211-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 84)

 12. "Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին" օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին" 13.11.2019թ․ N 212-Ն օրենք (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 84) 

01.01.2018թ. - 28.12.2018թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ օրենքների Ց Ա Ն Կ.
 1. "Լիցենզավորման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին" 08.02.2018թ. ՀՕ-104-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 2. "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին" 08.02.2018թ. ՀՕ-105-Ն ՀՀ օրենք օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" 02.03.2018թ. ՀՕ-126-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 4. "Լիցենզավորման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին" 02.03.2018թ. ՀՕ-127-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 5. "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին" 02.03.2018թ. ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 6. "Բնապահպանական վերահսկողության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" 21.03.2018թ. ՀՕ-183-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 7. "Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին" 21.03.2018թ. ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 8. "Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին" 21.03.2018թ. ՀՕ-185-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 9. Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին" 21.03.2018թ. ՀՕ-186-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 10. "Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին" 21.03.2018թ. ՀՕ-187-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 11. "Թափոնների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին" 21.03.2018թ.ՀՕ-188-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 12. "Բուսական աշխարհի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին" 21.03.2018թ. ՀՕ-189-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 13. "Կենդանական աշխարհի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին" 21.03.2018թ. ՀՕ-190-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 23)
 14. "Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին" 13.06.2018թ․ ՀՕ-360-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 52)
 15. "Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին" 13.06.2018թ․ ՀՕ-361-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 52)
 16. "Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 13.06.2018թ․ ՀՕ-362-Ն ՀՀ օրենք (2018թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 52)
01.01.2017թ. - 31.12.2017թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ օրենքների Ց Ա Ն Կ.
 1.  "Մթնոլորտային օդի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" 01.03.2017թ. ՀՕ-56-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 2. "Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին" 01.03.2017թ. ՀՕ-57-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 3. "Բուսական աշխարհի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին" 01.03.2017թ. ՀՕ-58-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 19)
 4. "Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին" 01.03.2017թ. ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 20)
 5. "Սնդիկի վերաբերյալ" Մինամատայի կոնվենցիան (կից հայտարարությամբ) վավերացնելու մասին" 06.10.2017թ. ՀՕ-130-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 63)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին" 06.12.2017թ. ՀՕ-208-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 74)

 7. "Լիցենզավորման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին" 06.12.2017թ. ՀՕ-209-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 74)

 8. "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին" 06.12.2017թ. ՀՕ-210-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 74)

 9. "Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին" 06.12.2017թ. ՀՕ-211-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 74)

 10. "Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" 06.12.2017թ. ՀՕ-213-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 74)

 11. "Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին" 06.12.2017թ. ՀՕ-214-Ն ՀՀ օրենք (2017թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 74)

01.01.2015թ.-30.12.2015թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ օրենքների Ց Ա Ն Կ
 1. "Թափոնների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 22.06.2015թ. ՀՕ-105-Ն (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 46)
 2. "Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 22.06.2015թ. ՀՕ-106-Ն (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 46)
 3. "Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 22.06.2015թ. ՀՕ-107-Ն (2015թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 46)
 4. "Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 21.12.2015թ. ՀՕ-19-Ն (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 4)
 5. "Ջրի ազգային ծրագրի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 21.12.2015թ. ՀՕ-22-Ն (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 4)
 6. "Լիցենզավորման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 21.12.2015թ. ՀՕ-21-Ն (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 4)
 7. "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենք, 21.12.2015թ. ՀՕ-20-Ն (2016թ. Պաշտոնական տեղեկագիր N 4)
01.01.2014թ.-04.12.2014թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ օրենքների Ց Ա Ն Կ
 1. "Կենդանական աշխարհի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենք, ՀՕ-6Ն, 26.03.2014թ. (պաշտոնական տեղեկագիր 2014թ. N 21)
 2. "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենք, ՀՕ-110-Ն, 21.06.2014թ. (պաշտոնական տեղեկագիր 2014թ. N 41)
 3. "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին" ՀՀ օրենք, ՀՕ-111-Ն, 21.06.2014թ. (պաշտոնական տեղեկագիր 2014թ. N 41)
 4. "Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենք, ՀՕ-112-Ն, 21.06.2014թ. (պաշտոնական տեղեկագիր 2014թ. N 41)
 5. "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին"  ՀՀ օրենք, ՀՕ-144-Ն, 11.09.2014թ. (պաշտոնական տեղեկագիր 2014թ. N 55)