ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Փորձագետների ներգրավման հայտարարություններ, տեղեկություններ

12.04.2023
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարում է Է վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչության փորձագետ ներգրավելու մասին