ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
10.12.2021
«ԽԻՃ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված Արմավիրի մարզի Փարաքարի բազալտների հանքավայրի Հաղթանակ տեղամասի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2021թ դեկտեմբերի 14-ին ժամը 11:00-ին Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի վարչական շենքում կայանալիք «ԽԻՃ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված Արմավիրի մարզի Փարաքարի բազալտների հանքավայրի Հաղթանակ տեղամասի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ 2-րդ հանրային քննարկումները չեղարկվում է համաձայն 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի Մերձավան համայնքապետարանի կողմից ստացված N548 գրության՝ համայնքների միավորման ու վերակազմակերպման /խոշորացման/ գործընթացի պատճառով, որի արդյունքում այս պահի դրությամբ հնարավոր չէ կազմակերպել հանրային քննարկումները:
Հետագա գործընթացի վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն: