ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
24.03.2022
Քաղաքացի Սերգե Հակոբյանի կողմից Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր բնակավայրում նախատեսվող՝ Բժշկական թափոնների այրման կայանքի հիմնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»  օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն 2022թ ապրիլի 6-ին, ժամը 14:00-ին, Վարդաձոր բնակավայրի վարչական շենքում իրականացվելու է  քաղաքացի Սերգե Հակոբյանի կողմից Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր բնակավայրում նախատեսվող՝ Բժշկական թափոնների այրման կայանքի հիմնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հայտի վերաբերյալ հանրային ծանուցում և քննարկումներ (2-րդ քննարկում): 
Անհրաժեշտ է հանրային քննարկումներն իրականացնել Պարետի 2020թ. մայիսի 14-ի N74 որոշման պահանջներին համապատասխան:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում: