ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
09.02.2022
Քաղաքացի Արթուր Տիգրանյանի կողմից Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի, Թեղուտ գյուղի Պարզ լիճ 1 հասցեում նախատեսվող հանգստի գոտու կազմակերպման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն,2022թ փետրվարի 23-ին, ժամը 12-00-ին Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքապետարանում կազամերպել և իրականացնել՝ քաղաքացի Արթուր Տիգրանյանի կողմից Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի, Թեղուտ գյուղի Պարզ լիճ 1 հասցեում նախատեսվող հանգստի գոտու կազմակերպման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային ծանուցում և քննարկումներ (2-րդ քննարկում): Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում: