ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
02.02.2022
«Անտրացիտ» ՍՊ ընկերության կողմից նրկայացված Կամարիս համայնքի տարածքում ջարդող-տեսակավորող կայանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն,2022թ. փետրվարի 14-ին ժամը 11:00-ին Կոտայքի մարզի Կամարիս  վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում տեղի կունենա «Անտրացիտ» ՍՊ ընկերության կողմից նրկայացված Կամարիս համայնքի տարածքում ջարդող-տեսակավորող կայանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նախնական հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկում /երկրորդ փուլ/: 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում: