ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
30.12.2021
«ԱՅԵՌԴԻ ԷՆՋԻՆԻՐԻՆ» ՍՊ ընկերության Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի՝ Տրանշ 4 Քաջարան-Ագարակ ճանապարհահատվածի շինարարության և շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2022թ հունվարի 18-ին ժամը 11:00-ին Մեղրիի համայնքապետարանի շենքում (հասցե՝ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Զ. Անդրանիկի 2)  տեղի կունենա «ԱՅԵՌԴԻ ԷՆՋԻՆԻՐԻՆ» ՍՊ ընկերության Սյունիքի մարզի տարածքում նախատեսվող Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի՝ Տրանշ 4 Քաջարան-Ագարակ ճանապարհահատվածի շինարարության և շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /երկրորդ փուլ/: 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում: