ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
14.09.2022
«Ավազ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ Սյունիքի մարզի Մալևի մոնցոդիորիտների հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումների /երկրորդ փուլ/ չեղարկում

Կապված երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ՝ 2022թ. սեպտեմբերի 16-ին, ժամը 14:00-ին Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարանում կայանալիք «Ավազ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ Սյունիքի մարզի Մալևի մոնցոդիորիտների հանքավայրի օգտակար հանածոների արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումները /երկրորդ փուլ/ չեղարկվում են: