ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
26.06.2014
Ս.թ. հուլիսի 8-ին տեղի կունենան <<Մաքուր երկաթ>> գործարանի թափոններից մոլիբդենի, պղնձի և երկաթի միացությունների ստացման արտադրամասի նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 8 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. հուլիսի 8-ին ժամը 12.00-ին Երևան քաղաքի Բագրատունյաց 70/22 հասցեում <<Մաքուր երկաթ>> գործարանի թափոններից մոլիբդենի, պղնձի և երկաթի միացությունների ստացման արտադրամասի նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ հասարակական լսումներ:

Նախագծային փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում (ք. Երևան, Կոմիտաս 29), հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 091-41-27-23: