ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
04.10.2012
Ս.թ հոկտեմբերի 12-ին ժամը 12.00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի քաղաքապետարանում տեղի կունենան հասարակական լսումներ

Ս.թ հոկտեմբերի 12-ին ժամը 12.00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի քաղաքապետարանում տեղի կունենան «Մոլբերտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Ստեփանավան-1» ՓՀԷԿ-ի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գանահատականի /ՇՄԱԳ/ վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հասարակական լսումներ:

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 093-98-73-88, Ստեփանավանի քաղաքապետարանում: