ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
25.02.2020
Շրջակա միջավայրի նախարարությունն սկսել է սիրողական ձկնորսության համար դիմում-հայտերի ընդունումը

Շրջակա միջավայրի նախարարությունն  սկսել է սիրողական ձկնորսության համար դիմում-հայտերի ընդունումը (Հրաման 36-Ն)