ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
24.02.2020
Հայտարարություն Հայաստանում գործող բոլոր տնկարանների համար

Շրջակա միջավայրի նախարարությունն իրականացնում է տեղական տնկարանային տնտեսություններում առկա տնկանյութի քանակական և որակական հատկանիշների նախնական գնահատում։