ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
10.02.2020
Ոսումնական դասընթացը հողածածկույթի վիճակի գնահատման տեղեկատվական համակարգի ձևավորման և ԱՏՀ համակարգով դրանց հրապարակման (CORINE Land Cover-CLC) փորձնական ծրագրի վերաբերյալ

Շրջակա միջավայրի Եվրոպական գործակալության (ՇՄԵԳ) «Եվրոպական հարևանության գործիք - Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգ Արևելք II (ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ Ալ II) ծրագրի սկզբունքների և փորձի ներդրում» ծրագրի շրջանակում Արևելյան գործընկերության երկրներում, այդ թվում Հայաստանում իրականացվում է հողածածկույթի վիճակի գնահատման տեղեկատվական համակարգի ձևավորման և ԱՏՀ համակարգով դրանց հրապարակման (CORINE Land Cover-CLC) փորձնական ծրագիր։ 
Ծրագրի  հիմնական նպատակն է նպաստել ՇՄՏՄՀ-ի ազգային մակարդակում CORINE Land Cover մեթոդաբանությունների տեղայնացմանը, անհրաժեշտ տարածական տվյալների ամբողջականացմանը, հասանելիությանը և դրանց բազմակի օգտագործման ապահովմանը, CLC շերտերի 2018թ․ հենքային տեղեկատվության թարմացմանը, ինչպես նաև «Copernicus Programme» ծրագրի միջոցով մատուցված ծառայությունների  «Եվրոպական միության և Եվրոպական տիեզերական գործակալության» համատեղ նախաձեռնությամբ Երկրի դիտանցում  իրականացվող աշխատանքների շարունակականության ապահովմանը։
Ոսումնական դասընթացը տեղի կունենա 2020թ․ փետրվարի 12-13-ին   ԻԲԻՍ հյուրանոցի «Կարս» դահլիճում։  Հասցեն` Երևան, Բայրոնի 3։ 

Օրակարգ
Նյութեր