ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
25.11.2019
Մշակվում է  Վաղաշենի համայնքապետարանի՝ համայնքի վարչական տարածքի «Կոփոյի վար» հանդամասի 16 աղբյուրներից 20.0հա հողատարածքի գյուղատնտեսական արոտավայրերի ջրարբիացման նպատակներով 16.3 լ/վ և 6.1 լ/վ ջրաքանակներով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքապետարանի՝ համայնքի վարչական տարածքի «Կոփոյի վար» հանդամասի 16 աղբյուրներից 20.0հա հողատարածքի գյուղատնտեսական /ոռոգում/ և արոտավայրերի ջրարբիացման նպատակներով 16.3 լ/վ և 6.1 լ/վ ջրաքանակներով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2019 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, (տարեթիվը,ամիսը,ամսաթիվը) 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

Շրջակա միջավայրի նախարարություն