ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
21.11.2019
Մշակվում  է  «Արմավիր»   Ջրօգտագործողների  ընկերության  ոռոգման նպատակով 210 օր, 24 ժամյա ոռոգման ռեժիմով՝ Արմավիրի մարզի  Զարթոնք, Արտաշար,  Եղեգնուտ,  Երասխահուն, Վարդանաշեն, Մրգաշատ, Մայիսյան համայնքներում  ջրառների ջրօգտագործման թույլտվությունների  նա

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.2003թ. N217 –Ն և  N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն  մշակվում  է  «Արմավիր»   Ջրօգտագործողների  ընկերության  ոռոգման նպատակով 210 օր, 24 ժամյա ոռոգման ռեժիմով՝ Արմավիրի մարզի  Զարթոնք համայնքում՝ 3 վերականգնվող խ/հորից- 124.0 հա, 77.0 լ/վրկ և 3 հորատվող խ/հորից- 126.0հա, 79.0 լ/վրկ/, Արտաշար համայնքում՝ 2 վերականգնվող խ/հորից -83.0 հա,49.0 լ/վրկ և 2 հորատվող  խ/հորից- 92.0 հա, 56.0 լ/վրկ,  Եղեգնուտ համայնքում՝  2 վերականգնվող խ/հորից- 88.0 հա,  54.0 լ/վրկ,  Երասխահուն համայնքում՝ 1 հորատվող խ/հորից- 41.0 հա,  26.0 լ/վրկ, Վարդանաշեն համայնքում՝ 1 հորատվող խ/հորից- 47.0 հա,  30.0 լ/վրկ, Մրգաշատ համայնքում ՝ 1 հորատվող խ/հորից- 48.0 հա, 28.0 լ/վրկ, Մայիսյան համայնքում՝  1 վերականգնվող   խ/հորից- 49.0 հա,  29.0 լ/վրկ ջրաքանակներով  ջրառների ջրօգտագործման թույլտվությունների  նախագծերը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքնեին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2019 թվականի նոյեմբերի 26-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,  5-րդ հարկ, 541 սենյակ:
                                       

  Շրջակա միջավայրի նախարարություն