ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.09.2022
Տեղական ենթակապալառուի մրցույթ` Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման պլանի մշակման աշխատանքների համար

«ԵՄ-ն` շրջակա միջավայրի համար. ջրային ռեսուրսներ և շրջակա միջավայրի տվյալներ» ծրագրի շրջանակներում Ֆրանսիայի ջրերի միջազգային գրասենյակը հայտարարել է տեղական ենթակապալառուի մրցույթ` Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման պլանի մշակման աշխատանքների համար: 
Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ. նոյեմբեր- 2024 թ. մայիս ամիսներին: 
Տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկ ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 2022 թ. հոկտեմբերի 28-ը:
Կից` մրցույթի հղումը.
https://www.oieau.org/en/actualites-de-nos-projets/eu4environment-water-resources-and-environmental-data-l-oieau-recherche-un-acteur-local-pour-developper-un-plan-de-gestion-de-bassin-en-armenie