Сайт находится в разработке

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

27.09.2017թ.
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2016թ. սեպտեմբերի 1-ից 2017թ. սեպտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում  գործունեության հիմնական արդյունքների գործունեության հիմնական արդյունքների

ՏԵՂԵԿԱՆՔ   2016 թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2017 թ. օգոստոսի 31-ը ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացված ծրագրերի և գործողությունների արդյունքների վերաբերյալ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 2017 թվականի 9 ամսվա ընթացքում միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա  խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին


26.09.2017թ.  ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2016թ. հոկտեմբերի 1-ից 2017թ. սեպտեմբերի 1-ն ընկած  ժամանակահատվածում  գործունեության հիմնական արդյունքների մասին ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


04.07.2017թ.  ՏԵՂԵԿԱՆՔ    ՀՀ  բնապահպանության նախարարության կողմից 2017 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՀՀ բնապահպանության ոլորտում ներգրավված ներդրումների վերաբերյալ

<
>