ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
25.05.2022
Բերդի «Սորաններ» դենդրոպարկում շարունակվում են գարնանային ստուգումներն ու աշխատանքները

Բերդի «Սորաններ» դենդրոպարկում շարունակվում են գարնանային ստուգումներն ու աշխատանքները
•    Կատարվել է ծառերի կրապատում,
•    հաշվառվել է չորացած ծառերը,
•    ինչպես նաև տնկարանը համալրվել է ծառաթփատեսակներով և բուսատեսակներով: