ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
14.09.2021
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օրվա առթիվ մեկ ամիս շարունակ ԲՀՊՏ-ներում կիրականացվեն տարաբնույթ միջոցառումներ՝ տեղեկատվական շրջայցեր և էկոկրթական դասընթացներ

Շրջակա միջավայրի նախարարի՝ ոլորտն համակարգող տեղակալ Ա․ Մազմանյանի հանձնարարականով նախարարության ենթակայությամբ գործող ՊՈԱԿ-ներում մեկ ամիս շարունակ կկազմակերպվեն տարաբնույթ միջոցառումներ՝ ուղղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հանդեպ կարևորության բարձրացմանը, բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծմանը, հանրության ենթագիտակցության զարգացմանը, բնապահպանական իրազեկության բարձրացմանը։
Միջոցառումների ցանկին կարող եք ծանոթանալ ստորև՝ 
«Արփի լիճ» ազգային պարկ ՊՈԱԿ՝ https://bit.ly/3CauwO9
«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ՝ https://bit.ly/3tCwT9z
«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ՝ shorturl.at/amKN6
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ ՝ https://bit.ly/3947Wdo
«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ՝ https://bit.ly/3llL0ML
«Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ՝ https://cutt.ly/kW24FKF
«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ` https://cutt.ly/WW24LLr