ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱՄ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԱՐԱՄ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
պետի պարտականությունները կատարող
Անտառային քաղաքականության վարչություն

հեռ. (374-11) 818 521
Էլ. հասցե՝  aram.sahakyan@env.am 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ