The site is in re-issuance

ԳԱՂՏՆԱԶԵՐԾՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2016 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում փաստաթղթեր չեն գաղտնազերծվել:


2015 թվականի ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում փաստաթղթեր չեն գաղտնազերծվել:

 

<
>