ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
17.01.2022
«ՀԱՅԿ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Արագածոտնի մարզի Մաստարայի տուֆերի հանքավայրի «Հայք» տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, խնդրում եմ 2022թ. ի հունվարի 27-ին ժամը 14:30-ին Արագածոտնի մարզի Մաստարա համայնքի համայնքապետարանում տեղի կունենան հանրային լսումներ։ Օրակարգում՝ «ՀԱՅԿ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Արագածոտնի մարզի Մաստարայի տուֆերի հանքավայրի «Հայք» տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ հանրային քննարկում/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում: