ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
21.01.2022
2022թ. հունվարի 24-ին, ժամը 11:00-ին Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում նախատեսված՝ «Էդմետ» ՍՊԸ-ի հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումը չեղարկվում է

2022թ. հունվարի 24-ին, ժամը 11:00-ին Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում նախատեսված՝ «Էդմետ» ՍՊԸ-ի Երևան քաղաքի Շիրակի 47/6 հասցեում նախատեսվող բանեցված մարտկոցների վերամշակման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումը  չեղարկվում է: