ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
16.08.2013
Ս.թ օգոստոսի 22-ին տեղի կունենան «Դիլիջան» ԱՊ-ի Դիլիջան տեղամասի 19 քառ. 4 անտառամասում հանգստի համալիրի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

Ս.թ օգոստոսի 22-ին ժամը12.00-ին ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի օրհուս կենտրոնում, տեղի կունենան Լևոն Ախշարումովի կողմից ներկայացված «Դիլիջան» ԱՊ-ի Դիլիջան տեղամասի 19 քառ. 4 անտառամասում հանգստի համալիրի վերաբերյալ հասարակական լսումներ:

Նախագծային փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, նախագիծը տեղադրված է ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68: