ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
19.06.2013
Ս.թ. հունիսի 28-ին ժամը 12.00-ին տեղի կունենան Ջրվեժի գիպսատար կավերի և բազալտի հանքավայրի (1-ին մարմին) շահագործման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական կարծիքի, ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսում

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 10 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. հունիսի 28-ին ժամը 12.00-ին Երևան քաղաքի Չարենցի 46 շենքի 5-րդ հարկի 512 սենյակում տեղի կունենան <<Վարատ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ջրվեժի գիպսատար կավերի և բազալտի հանքավայրի (1-ին մարմին) շահագործման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական կարծիքի, ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ:

Տեղեկությունների համար դիմել՝ հեռ. 22-02-18, 22-14-85: