ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
22.11.2021
Մշակվում է «Ավանգարդ Կարբի » ՍՊԸ-ի՝ Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքի վարչական տարածքում խմելու-կենցաղային և գյուղատնտեսական /ոռոգում/ նպատակներով անանուն աղբյուրից՝ 2.0 լ/վ նոր ջրօգտագործման թույլտվության ստացման նախագիծը

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է «Ավանգարդ Կարբի »  ՍՊԸ-ի՝ Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքի վարչական տարածքում խմելու-կենցաղային և գյուղատնտեսական /ոռոգում/ նպատակներով անանուն աղբյուրից՝ 2.0 լ/վ նոր ջրօգտագործման թույլտվության ստացման  նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա 2021 թվականի նոյեմբերիի 29-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,   
5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

Շրջակա միջավայրի նախարարություն