ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
17.01.2022
Մշակվում է «Իգիթ» ՍՊ ընկերության՝ ջրառի մասով ոչ ջրօգտագործող, Շիրակի մարզի Ազատավան համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերական նպատակով Ախուրյան գետի Ղորղոբի վտակ՝ 6.1 լ/վ ջրահեռացում իրականացնելու ջրօգտագործման թույլտվության ստացման նախագիծը

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

     Շրջակա միջավայրի նախարարության Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ Կառավարության 07.03.2003թ. N217-Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է «Իգիթ» ՍՊ ընկերության՝ ջրառի մասով ոչ ջրօգտագործող, Շիրակի մարզի Ազատավան համայնքի վարչական տարածքում արդյունաբերական նպատակով Ախուրյան գետի Ղորղոբի վտակ՝ 6.1 լ/վ ջրահեռացում իրականացնելու ջրօգտագործման թույլտվության ստացման նախագիծը:
      Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման  և պահպանության  մարմին  (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ): Ծանուցմամբ ներկայացված փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2022 թվականի հունվարի 19-ին ժամը 1600-ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

Շրջակա միջավայրի նախարարություն