Քյորփլիի ֆելզիտային տուֆերի հանքավայրի ընդլայնման նախագծի նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

12-07-2016

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով 2016թ. հուլիսի 26-ին, ժամը 13.00-ին ՀՀ Տավուշի մարզի Զորականի համայնքապետարանում տեղի կունենան <<ԲՖՑ>> ՓԲԸ-ի Քյորփլիի ֆելզիտային տուֆերի հանքավայրի ընդլայնման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման և դրա փորձաքննության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ուսումնասիրության արդյունքում նախատեսվում է հայտին ընթացք տալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետի շրջանակներում: Գործունեության իրականացումը շրջակա միջավայրի վրա կունենա որոշակի ազդեցություն: Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am ), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 010/22-02-18, 010/22-15-68:

<
>