2016թ փետրվարի 18-ին, ժամը 11.30-ին տեղի կունենան <<Հանքավան>> առողջարանային համալիր>> ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված <<Հանքավանի ածխաթթվային թերմալ հանքային ջրերի հանքավայրի 4/52 հորատանցքի կրկնորդ հանդիսացող թիվ 1/2014 հորատանցք>> գնահատման հաշվետվության

02-02-2016

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով 2016թ. փետրվարի 18-ին, ժամը 11.30-ին ՀՀ Կոտայքի մարզի Հանքավանի գյուղապետարանում տեղի կունենան <<Հանքավան>> առողջարանային համալիր>> ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված <<Հանքավանի ածխաթթվային թերմալ հանքային ջրերի հանքավայրի 4/52 հորատանցքի կրկնորդ հանդիսացող թիվ 1/2014 հորատանցք>> գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումներ:

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ուսումնասիրության արդյունքում նախատեսվում է նախնական գնահատմանն ընթացք տալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետի շրջանակներում: Գործունեության իրականացումը շրջակա միջավայրի վրա կունենա որոշակի ազդեցություն: Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 010/22-02-18, 010/22-15-68:

<
>