2016թ փետրվարի 5-ին, ժամը 11.00-ին տեղի կունենան քաղաքացի Ի. Հակոբյանի կողմից ներկայացված Սևան քաղաքի Հանգստի գոտի 5-րդ փող. թիվ 11/1 հասցեում նախատեսվող հանգստի համալիրի կառուցման նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

26-01-2016

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով 2016թ. փետրվարի 5-ին, ժամը 11.00-ին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքապետարանում տեղի կունենան քաղաքացի Ի. Հակոբյանի կողմից ներկայացված Սևան քաղաքի Հանգստի գոտի 5-րդ փող. թիվ 11/1 հասցեում նախատեսվող հանգստի համալիրի կառուցման նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումներ:

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ուսումնասիրության արդյունքում նախատեսվում է նախնական գնահատմանն ընթացք տալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 5-րդ կետի շրջանակներում: Գործունեության իրականացումը շրջակա միջավայրի վրա կունենա որոշակի ազդեցություն:

Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 010/22-02-18, 010/22-15-68:

<
>