2016թ փետրվարի 2-ին ժամը 14.00-ին տեղի կունենան Ջերմուկ ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի Կիրճ տեղամասի IV-K արդյունահանման գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

22-01-2016

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով 2016թ. փետրվարի 2-ին, ժամը 14.00-ին ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի քաղաքապետարանում տեղի կունենան <<Ջերմուկ Գրուպ>> ՓԲԸ կողմից ներկայացված Ջերմուկ ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի Կիրճ տեղամասի IV-K արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ: Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ուսումնասիրության արդյունքում նախատեսվում է հաշվետվության գնահատմանն ընթացք տալ <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետի շրջանակներում:

Գործունեության իրականացումը շրջակա միջավայրի վրա կունենա որոշակի ազդեցություն: Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 010/22-02-18, 010/22-15-68:

<
>