Սեպտեմբերի 7-ին ժամը 12.00-ին տեղի կունենան Ծախկաշատ-Ախտեքի պղինձ-մոլիբդենային հանքային դաշտի տեղամասում օգտ. հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկր. ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկ

21-08-2015

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով 2015թ. սեպտեմբերի 7-ին, ժամը 12.00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղում /Թեղուտ լեռնային համալիրի տարածքում/ տեղի կունենան <<Թեղուտ>> ՓԲ ընկերության կողմից ներկայացված Ծախկաշատ-Ախտեքի պղինձ-մոլիբդենային հանքային դաշտի տեղամասում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումներ:

Գործունեության իրականացումը շրջակա միջավայրի վրա կունենա որոշակի ազդեցություն: Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 010/22-02-18, 010/22-15-68:

2015թ. սեպտեմբերի 7-ին, ժամը 12.00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղում /Թեղուտ լեռնային համալիրի տարածքում/ կայանալիք <<Թեղուտ>> ՓԲԸ կողմից ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաշատ-Ախետքի պղինձ-մոլիբդենային հանքային դաշտի տեղամասում օգտակար հանածոների երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումը տեխնիկական պատճառներով տեղափոխվում է, 2015թ. սեպտեմբերի 10-ին, ժամը 12.00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու քաղաքապետարան:

<
>