Հուլիսի 10-ին, ժամը 11.00-ին տեղի կունենան Մարգարայի ավազի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

26-06-2015

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով 2015թ. հուլիսի 10-ին, ժամը 11.00-ին ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի գյուղապետարանում տեղի կունենա «ՄԼ Մայնինգ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված Մարգարայի ավազի հանքավայրի Արևմտյան տեղամասի լրացուցիչ երկրաբանական ուսումնասիրության հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Գործունեության իրականացումը շրջակա միջավայրի վրա կունենա որոշակի ազդեցություն: Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի գյուղապետարանում, հեռ. 010/22-02-18:

<
>