Երևան քաղաքի Արին Բերդի 3 նրբանցք 6/2  հասցեում  նախատեսվող բանեցված կապարե կուտակիչների վերամշակման արտադրամասի գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն/ «Էկոմետալ» ՍՊԸ

21-01-2021

   

<
>