Դեդալ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ՀՀ Սյունիքի մարզի Եղվարդի մարմարացված կրաքարի հանքավայրից օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների հանրային քննարկումների վերաբերյալ

26-11-2020

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2020թ դեկտեմբերի 15-ին ժամը 14:00-ին Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքապետարանում տեղի կունենա  «Դեդալ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ՀՀ Սյունիքի մարզի Եղվարդի մարմարացված կրաքարի հանքավայրից օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (4-րդ փուլ):
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>