Մշակվում է Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Տավուշ բնակավայրի խմելու–կենցաղային նպատակով բնակավայրի վարչական տարածքի «Չինչինի ջրհան կայան» ջրաղբյուրից 2.1 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

23-09-2020

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ Կառավարության 07.03.2003թ. N217-Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Տավուշ բնակավայրի խմելու–կենցաղային նպատակով բնակավայրի վարչական տարածքի «Չինչինի ջրհան կայան» ջրաղբյուրից 2.1 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
 Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման  և պահպանության  մարմին  (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացված փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին   ժամը 1600-ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ

:Շրջակա միջավայրի նախարարություն
 

<
>