Ջրային կառավարման պլանի մշակում. Հրազդանի ջրավազան Եվրոպական միության «Ջրային նախաձեռնություն պլյուս» ծրագիրը՝ Արևելյան գործընկերության երկրների համար

07-08-2020

<
>