«Վիգեն» ՍՊԸ Գեղարքունիք մարզի Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայր 8P հորատանցքի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի աշխատանքների վերաբերյալ

06-08-2020

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N1325-Ն որոշման սահմանված կարգով, օգոստոսի 13-ին, ժամը 12:00-ին «Վիգեն» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Գեղարքունիք մարզի Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայր 8P հորատանցքի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ քննարկում/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>