Մշակվում  է  ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի վարչական տարածքում «Ինտեր Ա.Կ.Վ.Ա.» ՍՊԸ-ի ձկնաբուծության նպատակով 6 խորքային հորից 60 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը

29-07-2020

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն մշակվում  է  ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի վարչական տարածքում «Ինտեր Ա.Կ.Վ.Ա.» ՍՊԸ-ի ձկնաբուծության նպատակով 6 խորքային հորից 60 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը (նշված 6 խ.հորերը նախկինում պատկանում էին «Յունիֆիշ» ՍՊԸ-ին):
 «Ինտեր Ա.Կ.Վ.Ա.» ՍՊԸ-ին 03.11.20018 թ-ին տրամադրված N000257 թրօգտագործման թույլտվությունը` ՀՀ Արարատի մարզի Սիս համայնքի վարչական տարածքում ձկնաբուծության նպատակով 2 գործող խորքային հորից 60 լ/վ ջրառ իրականացնելու համար, կճանաչվի անվավեր:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2020 թվականի օգոստոսի 4-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,   5-րդ հարկ, 541 սենյակ::

   Շրջակա միջավայրի նախարարություն

<
>