Մշակվում է խմելու–կենցաղային նպատակով Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի վարչական տարածքի «Ջավան» (կամ՝ «Ջավոյի») կոչվող բնական աղբյուրից գումարային 4.7 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

07-07-2020

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ Կառավարության 07.03.2003թ. N217-Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է Արագածոտնի  մարզի Դաշտադեմ, Դդմասար համայնքների և Արագածավան համայնքի Լուսակն բնակավայրի  խմելու–կենցաղային  նպատակով  Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի վարչական տարածքի «Ջավան» (կամ՝ «Ջավոյի») կոչվող բնական աղբյուրից  գումարային 4.7 լ/վ ջրաքանակով, որից՝ Դաշտադեմ համայնքին -2.8 լ/վ, Դդմասար համայնքին-0.9 լ/վ և Լուսակն բնակավայրին-1.0 լ/վ ջրաքանակներով  ջրառի  ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման  և պահպանության  մարմին  (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):

Ծանուցմամբ ներկայացված փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2020 թվականի հուլիսի 13-ին, ժամը 1600-ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:    

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
 

<
>