«ԷԿՈՔԻՄՍԻՆԹԵԶ» ՍՊԸ. հանրային քննարկումների չեղարկման վերաբերյալ

06-07-2020

2020թ. հուլիսի 7-ին ժամը 12:00-ին Երևան քաղաքի Սունդուկյան 23/100 հասցեում կայանալիք «ԷԿՈՔԻՄՍԻՆԹԵԶ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Էրեբունի համայնքի արդյունաբերական գոտում՝ Արին-բերդի 3-րդ նրբ. 6/2 հասցեում նախատեսվող դիզելային վառելիքի ծծմբազերծման արտադրամասի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումները (4-րդ փուլ) չեղարկվում են։  

<
>