Ս.թ. հուլիսի 11-ին տեղի կունենան Երևան քաղաքի <<Աերացիայի>> կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերականգնման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

03-07-2014

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 10 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. հուլիսի 11-ին ժամը 11.30-ին ք. Երևան, Չոլակյան փողոց տուն 38 հասցեում տեղի կունենան <<Ջինջ>> ՍՊԸ-ի կողմից՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված Երևան քաղաքի <<Աերացիայի>> կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերականգնման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ լիազորված անձի մասնագիտական եզրակացության, հասարակական և ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ:

<
>