«ԴՐՈՒԶՅԱ» ՍՊԸ Լոռու մարզի Նովոսելցովո-1 տորֆերի երևակման տեղամասերում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

23-06-2020

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2020թ. հուլիսի 7-ին ժամը 14:00-ին, Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան «ԴՐՈՒԶՅԱ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Լոռու մարզի Նովոսելցովո-1 տորֆերի երևակման տեղամասերում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ փուլ): 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am ), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-18: 

<
>