Ս.թ. հունիսի 25-ին տեղի կունենան Ալավերդի քաղաքում ԱԳԼՃ կայանի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

16-06-2014

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 10 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. հունիսի 25-ին ժամը 12.00-ին ՀՀ Լոռու մարզպետարանում /ք. Վանաձոր/ տեղի կունենան <<Ախթալշին>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ալավերդի քաղաքում ԱԳԼՃ կայանի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ լիազորված անձի մասնագիտական եզրակացության, հասարակական և ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ:

<
>