թ. հունիսի 20-ին տեղի կունենան Դիլիջան քաղաքի Մեծ-Թալա շրջանի թիվ 1 ցամաքուրդայնին թունելի ՊԿ+00 ՊԿ6-56 հատվածի վերականգնման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

16-06-2014
<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 8 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. հունիսի 20-ին ժամը 12.00-ին ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքապետարանի շենքում տեղի կունենան Դիլիջան քաղաքի Մեծ-Թալա շրջանի թիվ 1 ցամաքուրդայնին թունելի ՊԿ+00 ՊԿ6-56 հատվածի վերականգնման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ հասարակական լսումներ:

Նախագծային փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում (ք. Երևան, Կոմիտաս 29), Դիլիջանի քաղաքապետարանում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 58-38-41:
<
>