«Լիլի Արման» ՍՊ ընկերության Արմավիրի մարզի Արազիի ավազի հանքավայրի բացահանքերից օգտակար հանածոյի արդյունահանման փոփոխված նախագծի վերաբերյալ

07-05-2020

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2020թ. մայիսի 18-ին ժամը 11:30-ին, Արմավիրի մարզի Արաքսի /Վաղարշապատ/ համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան «Լիլի Արման» ՍՊ ընկերության Արմավիրի մարզի Արազիի ավազի հանքավայրի բացահանքերից օգտակար հանածոյի արդյունահանման փոփոխված նախագծի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումները (2-րդ փուլ):
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում:
 

<
>