Ս.թ. մայիսի 27-ին տեղի կունենան Հրազդան ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող 220 կՎ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

15-05-2014

<<Շրջակամիջավայրիվրաազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 8 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. մայիսի 27-ին ժամը 11.30-ին ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի քաղաքապետարանում և ժամը 15:00-ին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանում տեղի կունենան Հրազդան ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող 220 կՎ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ հասարակական լսումներ:

Նախագծային փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում (ք. Երևան Կոմիտաս 29), ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68: 

<
>